sut mae'n gweithio

sut mae’n gweithio

sut mae’n gweithio

Dydy maethu ym Merthyr Tudful ddim yn rôl ynysig. Mae’n ymwneud â chysylltiad a chymuned.

Ein tîm bach ond pwysig yw eich rhwydwaith ymroddedig, sy’n cynnig cefnogaeth ac arbenigedd, ddydd a nos, pryd bynnag y bydd angen hynny arnoch chi..

Mum and two children preparing to go outside

gwell gyda’n gilydd

Rydyn ni’n ymwybodol o werth gweithio gyda’n gilydd. Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi a dyna rydyn ni’n ei wneud – rydyn ni yma i’r plant yn ein gofal, i’w teuluoedd maeth ac i’r gweithwyr proffesiynol medrus sy’n gweithio gyda ni bob dydd.

Dim ond am ein bod ni’n rhan o Maethu Cymru y gallwn gynnig lefel mor uchel o gefnogaeth. Mae’r rhwydwaith cenedlaethol hwn yn gydweithrediad o 22 o fudiadau nid-er-elw: pob Awdurdod Lleol yng Nghymru, yn gweithio gyda’i gilydd i greu dyfodol gwell i’r plant yn ein gofal. Mae’n golygu bod popeth yn mynd i’n gwneud ni’n well yn beth rydyn ni’n ei wneud. Er mwyn rhoi mwy lle mae ei angen fwyaf.

Three siblings throwing a ball to each other in the park

beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol?

Mae ein gofalwyr maeth wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni’n rhoi pobl o flaen elw, bob amser, ac mae hynny’n golygu ystyried beth sydd orau i’r plant yn ein gofal, a’r bobl anhygoel sy’n rhan o’u teuluoedd maeth. Rhan o hyn yw aros yn lleol, a chadw plant yn y llefydd a’r cymunedau maen nhw’n eu hadnabod ac yn eu caru. Pan fydd hynny’n iawn iddyn nhw, byddwn ni wastad yn ceisio cynnal y cysylltiadau pwysig – ffrindiau, clybiau cymdeithasol, teulu estynedig – sy’n golygu cymaint.

Rydyn ni’n gwybod bod dal gafael ar y pethau hyn yn gallu helpu plant i gynnal eu hymdeimlad o hunaniaeth. Dydy pob asiantaeth faethu ddim yn gallu blaenoriaethu hyn, ond fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni’n gallu.

Yn y pen draw, mae’n ymwneud â deall, gofalu a gwneud yr hyn sydd orau i bob plentyn unigol. Ac fel rhiant maeth gyda Maethu Cymru, chi sy’n gwneud hynny’n bosibl.

mwy o wybodaeth am maethu cymru merthyr tudful:

cysylltwch

  • Merthyr Tydfil Council is the data controller for the personal information you provide on this form. Your information will be used in the exercise of our official authority and will not be used for any other purpose. We will not share your data with third parties unless we are required or permitted to do so by law. Data protection law describes the legal basis for our processing your data as necessary for the performance of a public task. For further information about how Merthyr Tydfil Council uses your personal data, including your rights as a data subject, please see our privacy notice.