maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Beth mae llwyddiant yn ei olygu wrth faethu? Mae’n golygu twf. Hapusrwydd. Cysylltiad. Mae hefyd yn unigryw i bob teulu.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Beth am glywed gan y rhai sy’n gwybod orau: y gofalwyr maeth anhygoel ym Merthyr Tudful.

Rydyn ni yno ochr yn ochr â phob gofalwr maeth ar hyd y daith, yn cynnig arweiniad a chefnogaeth. Rydyn ni’n dathlu pob buddugoliaeth fach, o’r wên gyntaf i’r ffarwel olaf. Dyma rai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd ni fwyaf.

A family walking together in front of a castle

laura a craig

Mae Michael a Gemma yn bartneriaid tymor hir sy’n gofalu am ddau o blant maethyn ardal Merthyr Tudful.

gweld mwy

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Merthyr Tudful yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Merthyr Tudful yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.