ffyrdd o faethu

eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Pobl, dim elw, sy’n bwysig i Maethu Cymru. Ein pwrpas yw cefnogi a grymuso gofalwyr maeth, a gwneud ein gorau dros bob plentyn yn ein gofal.

Efallai eich bod chi eisoes yn maethu gyda ni a ddim yn ymwybodol. Os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol, mae hynny’n golygu eich bod yn rhan o Maethu Cymru. Mae pob un o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol yng Nghymru wedi dod at ei gilydd fel tîm cenedlaethol, sy’n ffurfio Maethu Cymru.

Os nad ydych chi’n maethu gydag Awdurdod Lleol, mae trosglwyddo at ein tîm yn haws nag rydych chi’n ei feddwl. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

A family walking together in the park

sut i drosglwyddo

Dim ond un cam syml mae’n ei gymryd: cysylltwch â thîm Maethu Cymru Merthyr Tudful heddiw.

Byddwn yn dod i’ch adnabod chi ac yn gweld sut gallai maethu gyda ni weithio i chi. Os byddwch chi’n penderfynu bwrw ymlaen â’r newid, byddwn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i’ch cefnogi chi trwy’r broses.

Four siblings have fun playing Uno together

pam trosglwyddo

Ni, fel yr Awdurdod Lleol, sy’n bennaf gyfrifol am bob plentyn ym Merthyr Tudful sydd angen gofalwr maeth. Felly, ein hangerdd yn ogystal â’n pwrpas ni yw darparu’r gofal a’r cymorth arbenigol sydd ei angen – ar gyfer plant lleol, yn ogystal â’u teuluoedd maeth.

Gyda hyfforddiant pwrpasol, cyfoeth o wybodaeth a chefnogaeth pryd bynnag y bydd eu hangen arnoch chi, rydyn ni’n eich grymuso i fod y gorau y gallwch chi fod. Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig y gwasanaeth gorau, ac fel sefydliad nid-er-elw, rydych chi’n gwybod bod yr holl gyllid rydyn ni’n ei dderbyn yn mynd tuag at y diben hwnnw.

Hoffech chi ymuno â ni? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y manteision a’r gefnogaeth rydyn ni’n eu cynnig.

Green trees

trosglwyddo heddiw

Get In Touch

  • Cyngor Merthyr Tudful yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Merthyr Tudful yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.