cysylltwch

cysylltwch a ni

cysylltu â ni

Hoffech chi wybod mwy am faethu ym Merthyr Tudful, neu gymryd y cam cyntaf tuag at fod yn ofalwr maeth? Rydyn ni yma i chi, beth bynnag sydd ei angen arnoch chi. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi o fewn un diwrnod gwaith.

cysylltu â ni

  • Cyngor Merthyr Tudful yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Merthyr Tudful yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

cysylltwch gyda maethu cymru merthyr tudful

Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN
Call 01443 425007

Cursor pointer icon Phone ringing icon Open envelope icon